Redukcja siły zwarcia i oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars

Budowa form wtryskowych niejednokrotnie wymusza stosowanie specjalnych programów lub technologii we współczesnych wtryskarkach jak np. redukcja siły zwarcia wtryskarki Haitian w celu wycofania rdzenia formującego. Taka możliwość jest dodatkowym kosztem przy zakupie wtryskarki lub jest wliczona w jej cenę. W związku z powyższym nie każda maszyna może taką opcję posiadać. Zachęcam również do zapoznania się z wpisem dotyczącym zabezpieczenia formy dla maszyn Haitian.

Co jednak możemy zrobić nie mając programowej możliwości redukcji siły zwarcia? Czy możemy na takich maszynach w sposób bezpieczny produkować części na formach z wieloma rdzeniami, w tym z rdzeniem, który należy wycofać po zredukowaniu siły zwarcia?

Redukcja siły zwarcia wtryskarki z układem kolanowym

Taką możliwość omówię na podstawie maszyny Haitian Mars z kolanowym układem zamykania bez możliwości programowej redukcji siły zwarcia.

Forma wtryskowa wymaga redukcji siły zwarcia przed wyjazdem rdzenia blokującego i rdzenia formującego zgodnie z poniższą sekwencją.

schemat działania formy
Rysunek 1: Sekwencja formy wtryskowej

W czerwonych prostokątach zaznaczone są działania, które będziemy w tym wpisie omawiać. Wyjazd bez redukcji siły zwarcia jest możliwy, jednak żywotność trzpienia siłownika ulegnie drastycznemu zmniejszeniu.

Siłowniki odpowiedzialne za ruch rdzenia formującego muszą być wyposażone w krańcówki wjazdu i wyjazdu. Na stronie konfiguracji ustawiamy typ kontroli „Limit”.
W polu „Akt.Poz” dla wyjazdu rdzenia (a) wpisujemy wartość uchylenia się układu zamykania.
UWAGA: pozycja ta nie może powodować fizycznego uchylenia się formy wtryskowej. Jest to pozycja potencjometru drogi formy. Jeżeli forma się uchyla, należy tą wartość zmniejszyć.

ustawienia rdzeni
Rysunek 2: Konfiguracja rdzenia formy wtryskowej

Następnym krokiem jest konfiguracja drogi otwarcia formy.
Pierwsza pozycja otwarcia formy musi być mniejsza od ustawionej drogi zadziałania rdzenia (a). Takie ustawienie powoduje odpuszczenie siły zwarcia poprzez delikatne uchylenie układu kolanowego i przesterowanie rdzenia.
UWAGA – jeżeli ta wartość będzie większa od ustawionej na stronie rdzenia (a) to przesterowanie nastąpi na sile zwarcia.

Szybkie prędkości otwarcia formy mogą powodować jej uchylenie co jest w tym przypadku niekorzystne. Z tego powodu należy stosować małe przepływy.

ustawienia formy droga zamykania i otwierania
Rysunek 3: Konfiguracja drogi otwarcia formy.

Powyższe ustawienia umożliwiają pracę rdzenia. Redukcja siły zwarcia jest wykonywana poprzez delikatne odpuszczenie układu kolanowego.

Jak wykorzystać oscyloskop na wtryskarce Haitian

W celu kontroli sygnałów elektrycznych pochodzących z krańcówek rdzenia formującego możemy uruchomić oscyloskop. Odpowiednia interpretacja wskazań umożliwia wykrycie wszelkich problemów oraz zakłóceń występujących w procesie wtrysku.

Kontrolować musimy następujące zmienne:

 • Sygnał rdzenia na pozycji „IN” (formuje)
  Zmienna: „_.sv_CoreInPosReached”
 • Sygnał rdzenia na pozycji „OUT” (nie formuje)
  Zmienna: „_.sv_CoreOutPosReached”
 • Pozycja formy wtryskowej:
  0 mm – zamknięta
  570 mm – otwarta
  Zmienna: „Poz.Zacis”
Redukcja siły zwarcia i oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars
Rysunek 4: Zmienne na oscyloskopie.

Co możemy odczytać z krzywych pokazanych na oscyloskopie?

Interpretacja wskazań oscyloskopu
 1. Sygnał aktywnej krańcówki rdzenia na pozycji „IN” (formuje)
 2. Rozpoczęcie procesu uchylania układu kolanowego
 3. Uruchomienie rdzenia do pozycji „OUT” (nie formuje)
 4. Aktywacja krańcówki potwierdzającej pozycję rdzenia „OUT”
 5. Uruchomienie otwarcia formy
 6. Osiągnięcie drogi otwarcia – 570 mm

  Redukcja siły zwarcia i oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars
  Rysunek 5: Interpretacja krzywych na oscyloskopie
 7. Odległość pomiędzy obiema krzywymi wskazuje różnicę w czasie dezaktywacji jednej krańcówki „IN” i aktywacji drugiej „OUT”.Im większa odległość pomiędzy krzywymi, tym: większy opór musiał pokonać suwak, użyte zostało za małe ciśnienie hydrauliczne do sterowania rdzeniem lub ustawiony został zbyt mały przepływ regulujący ruch rdzenia. Pomijam przypadki awarii mechanicznych i elektrycznych.

  Redukcja siły zwarcia i oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars
  Rysunek 6: Interpretacja krzywych oscyloskopu.
 8. Wydłużająca się krzywa aktywnej krańcówki rdzenia na pozycji „IN” (formuje), po wysterowaniu zaworu hydraulicznego w celu wsunięcia rdzenia na pozycję „OUT” świadczy o: zakleszczeniu się suwaka w miejscu formowania przez użycie zbyt dużego ciśnienia docisku, braku redukcji siły zwarcia czyli próbie przesterowania rdzenia na pełnym zwarciu, użyciu za małego ciśnienia hydraulicznego do sterowania rdzeniem lub za małym przepływie regulującym ruch rdzenia. Pomijam przypadki awarii mechanicznych i elektrycznych.
  Redukcja siły zwarcia i oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars
  Rysunek 7: Interpretacja krzywych na oscyloskopie.

  W celu dokładnego odczytu pozycji otwarcia formy i kontroli siły zwarcia możemy dołożyć kolejną zmienną oraz przeskalować zakres wartości drogi otwarcia (590 mm –> 5 mm).

  Rzeczywista siła zwarcia formy (0-10V)
  Zmienna: „system.sv_ClampPRaw”

  Redukcja siły zwarcia i oscyloskop
  Rysunek 8: Zmienna na oscyloskopie wskazująca siłę zwarcia.
 9. Wraz z postępującym uchylaniem się układu kolanowego maleje siła zwarcia.
 10. Forma osiągając pozycję 3,7 mm zatrzymuje się i oczekuje na przesterowanie rdzenia „C” do pozycji „OUT”.
  UWAGA: nie dochodzi do fizycznego uchylenia się narzędzia.
 11. Siła zwarcia w momencie przesterowania rdzeni wynosi 12 ton.
 12. Aktywna krańcówka rdzenia „C” w pozycji „OUT” zezwala na otwarcie formy.
  Siła zwarcia maleje do 1 tony (błąd pomiarowy tensometrów), forma się otwiera.

  oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars
  Rysunek 9: Interpretacja krzywych na oscyloskopie.
  Podsumowanie

  Jak widać istnieje możliwość kontrolowanego uchylenia kolanowego układu zamykania i tym samym realizacja założeń zapisanych w sekwencji pracy formy wtryskowej. Istotnym czynnikiem jest wykorzystanie krańcówek odpowiadających za wskazanie położenia rdzeni formujących i wiedzy na temat działania układu zwarcia.
  Oscyloskop jest przydatnym narzędziem w przypadku pojawiających się odchyleń stabilności np. czasu cyklu związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rdzeni. Jego poznanie wymaga czasu ale później przyspiesza analizę problemu.
  Do możliwości nadzoru i analizy problemów związanych z procesem możemy wykorzystać również tabelę jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *