suszenie tworzyw sztucznych
CEL SZKOLENIA
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania tworzyw sztucznych do wtrysku
 • Poznanie budowy suszarek i zasad postępowania przy obsłudze
 • Zwiększenie świadomości wpływu poszczególnych parametrów na jakość produkowanych części
 • Poprawna interpretacja wad wyprasek oraz umiejętność określenia źródeł ich powstania
 • Znajomość parametrów suszenia i ich wpływu na suszony granulat
 • Umiejętne postępowanie przy wykorzystywaniu przemiału i świadomość jego wpływu na własności produkowanych części
KADRA DOCELOWA
 • Operator suszarni
 • Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie tworzyw do przetwórstwa
 • Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
 • Technolog
 • Inżynier Procesu
 • Inżynier Utrzymania Ruchu
 • Inżynier Jakości
CZAS TRWANIA
 • 1 dzień / 7h
TYP SZKOLENIA
 • Szkolenie otwarte / zamknięte
TERMIN SZKOLENIA
 • Najbliższy termin: 02.2024
MIEJSCE SZKOLENIA
 • Wrocław
 • Łódź
W RAMACH SZKOLENIA
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • Skrypt szkoleniowy
CENA SZKOLENIA
 • 1290 zł netto/os.
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Tworzywa sztuczne - wiadomości ogólne
  • Polimer
  • Podział tworzyw sztucznych
  • Napełniacze, środki wzmacniające
  • Oznaczenie i recykling tworzyw
 2. Właściwości przetwórcze tworzyw sztucznych
  • Wskaźnik płynięcia
  • Lepkość polimerów
 3. Przygotowanie tworzywa do przetwórstwa
  • Granulat, przemiał, regranulat - podział, zasady postępowania
  • Zawracanie i udział odpadów
 4. Suszenie
  • Temperatura suszenia
  • Czas suszenia
  • Przepływ powietrza
  • Punkt rosy
  • Rodzaje suszarek, budowa i zasada działania
  • Parametry suszenia wybranych tworzyw
  • Niedosuszenie i przesuszenie granulatu
  • Dobór wielkości suszarki
  • Metody kontroli wilgotności
 5. Wpływ przemiału na własności wypraski
 6. Separatory metali
 7. Systemy magazynowe i składowanie
 8. Wady wyprasek spowodowane zawilgoceniem lub przesuszeniem granulatu - metody zapobiegania
 9. Praktyczne wskazówki przy pracy z granulatem