programowanie robotów krauss maffei mc6

Programowanie robotów Krauss Maffei

Program przebiegu dla urządzeń odbierających wyrób z wtryskarki musi uwzględniać możliwie najszybszy czas odbioru by nie wpływać na czas cyklu, który dla przedsiębiorców jest istotnym czynnikiem kształtującym cenę wypraski oraz zapewniać optymalny przebieg odkładania lub pakowania części.

Uwzględniając powyższe czynniki oraz specyficzne wymagania klienta oferuję:

 • programowanie robotów w celu osiągnięcia najkrótszych czasów odbioru
 • definiowanie punktów odniesień (są to bezpieczne wyjazdy z różnych obszarów pracy)
 • tworzenie obszarów bezpieczeństwa celem uniknięcia kolizji
 • programy odbioru z form obrotowych (z rozruchem "pustej" formy, odbiór odbywa się dopiero po otrzymaniu gotowego wyrobu)
 • programy odbioru z form typu tandem
 • strategie odbioru z form piętrowych
 • programy dla form z insertami i obtryskiem
 • projektowanie programów współpracujących z peryferiami

Obsługa i programowanie robotów Krauss Maffei MC6

CEL SZKOLENIA
 • Pracownik potrafi samodzielnie napisać program przebiegu pracy robota
 • Umiejętnie edytuje napisany program
 • Zna polecenia, które wykorzystuje w pisaniu programu i prawidłowo je wykorzystuje
 • Potrafi zoptymalizować ilość wierszy w celu lepszej czytelności programu
 • Pracownik programuje pracę robota w celu zapewnienia możliwie najkrótszych czasów cyklu
 • Programuje w celu zapewnienia najdłuższych czasookresów pomiędzy serwisowaniem
 • Umiejętnie pisze program dedykowany dla konstrukcji formy
 • Programuje roboty w sposób umożliwiający sortowanie wadliwych detali
KADRA DOCELOWA
 • Pracownik Utrzymania Ruchu
 • Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
 • Automatyk
 • Elektryk
 • Inżynier
 • Technolog
 • Pracownik odpowiedzialny za programowanie robotów
CZAS TRWANIA
 • 2 dni / 14h
TYP SZKOLENIA
 • Szkolenie zamknięte
W RAMACH SZKOLENIA
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • Skrypt szkoleniowy
 • Bezpłatna konsultacja z trenerem do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia
CENA SZKOLENIA
 • Kontakt
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Bezpieczeństwo
   • Budowa robota
   • Bezpieczna obsługa
   • Pakiet bezpieczeństwa
   • Urządzenia zabezpieczające
 1. Złącze EUROMAP 67
   • Sygnały wtryskarki
   • Sygnały robota
 1. Obsługa i sterowanie MC6
   • Prędkość ruchu robota
   • Markery
   • Liczniki
   • Czasy
   • Czasomierze
   • Kontrola IO
   • Wejścia/wyjścia wtryskarki
   • Robot P6D współrzędne punktu przestrzennego
   • Robot P1D współrzędne
   • Parametry ruchu
   • Kontrola przestrzenna
   • Monitorowanie zakresu osi
   • Edycja funkcji pneumatycznych
   • Parametry paletowania
 1. Programowanie
   • Przesuw na 6D bezwzględny, względny
   • Ustawianie, oczekiwanie na parametry we/wy
   • Organizacja, warunki logiczne, czasy opóźniania, etykiety
   • Podprogramy
   • Przyciski dedykowane
 1. Tworzenie programu przebiegu – zajęcia praktyczne
   • Określenie zadania
   • Program przebiegu dla robota (Program Główny)
   • Program odkładania (Paletowanie)
   • Podprogramy (Wyformowanie, odgałęzienie odkładania)
 1. Opcjonalnie - Programowanie w zależności od potrzeb klienta
   • Automatyczny odrzut części rozruchowych
   • Odkładanie części do kontroli jakości
   • Pobieranie insertów i umieszczanie w formie wtryskowej
   • Pobieranie i układanie przekładek
   • Automatyczne pakowanie
   • Gratowanie / znakowanie wyprasek
   • Inne