programowanie wittmann

Program przebiegu dla urządzeń odbierających wyrób z wtryskarki musi uwzględniać możliwie najszybszy czas odbioru by nie wpływać na czas cyklu, który dla przedsiębiorców jest istotnym czynnikiem kształtującym cenę wypraski oraz zapewniać optymalny przebieg odkładania lub pakowania części.

Uwzględniając powyższe czynniki oraz specyficzne wymagania klienta oferuję:

 • programowanie robotów w celu osiągnięcia najkrótszych czasów odbioru
 • definiowanie punktów odniesień (są to bezpieczne wyjazdy z różnych obszarów pracy)
 • tworzenie obszarów bezpieczeństwa celem uniknięcia kolizji
 • programy odbioru z form obrotowych (z rozruchem "pustej" formy, odbiór odbywa się dopiero po otrzymaniu gotowego wyrobu)
 • programy odbioru z form typu tandem
 • programy odbioru z form piętrowych
 • programy dla form z insertami i obtryskiem
 • programy współpracujące z peryferiami
 • tworzenie poziomów użytkownika

Obsługa i programowanie robotów Wittmann R7 / R8 / R9

CEL SZKOLENIA
 • Pracownik potrafi samodzielnie napisać program przebiegu pracy robota
 • Umiejętnie edytuje napisany program
 • Zna polecenia, które wykorzystuje w pisaniu programu i prawidłowo je wykorzystuje
 • Potrafi zoptymalizować ilość wierszy w celu lepszej czytelności programu
 • Pracownik programuje pracę robota w celu zapewnienia możliwie najkrótszych czasów cyklu
 • Programuje w celu zapewnienia najdłuższych czasookresów pomiędzy serwisowaniem
 • Umiejętnie pisze program dedykowany budowie formy
 • Programuje roboty w sposób umożliwiający sortowanie wadliwych detali
KADRA DOCELOWA
 • Pracownik Utrzymania Ruchu
 • Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
 • Automatyk
 • Elektryk
 • Inżynier
 • Technolog
 • Pracownik odpowiedzialny za programowanie robotów
CZAS TRWANIA
 • 2 dni / 14h
TYP SZKOLENIA
 • Szkolenie zamknięte
W RAMACH SZKOLENIA
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • Skrypt szkoleniowy
 • Bezpłatna konsultacja z trenerem do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia
CENA SZKOLENIA
 • Kontakt
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Bezpieczeństwo
   • Budowa robota
   • Bezpieczna obsługa
   • Pakiet bezpieczeństwa
   • Urządzenia zabezpieczające
 1. Złącze EUROMAP 67
   • Sygnały wtryskarki
   • Sygnały robota
 1. Obsługa sterowania na przykładzie R7 / R8 / R9
   • Rodzaje pracy
   • Override
   • ECO-mode
   • Zarządzanie dostępem użytkowników i hasła
   • Funkcje ręczne
   • Menu PLIK
   • Menu INIT
   • Menu VIEW
 1. Procedura pracy krokowej
   • Bezpieczeństwo podczas pierwszego uruchamiania
 1. Programy częściowe9
   • PRG.ROB
   • PRG.PERYFER
   • PKT.ODNIES.R
   • PKT.ODNIES
   • PRG.ZAWSZE
 1. Polecenia programowe
   • Przemieszczenie
   • Ruchy trójwymiarowe
   • Prędkość
   • Wait Sync
   • Programy odkładania
   • Funkcje standardowe i automatyczne wtryskarki
   • Smart Removal
   • Urządzenia peryferyjne
   • Liczniki
   • Rozgałęzienia programu
   • Start / Stop programu częściowego
   • Funkcje oczekiwania
   • Dalsze polecenia
   • AutoSwitches
 1. Tworzenie programu przebiegu – zajęcia praktyczne
   • Określenie zadania
   • Program przebiegu dla robota (PRG.ROB)
   • Program odkładania (PRGODK-001)
   • Program odniesienia dla robota (PKT.ODNIES.R)
 1. Opcjonalnie - Programowanie w zależności od potrzeb klienta
   • Automatyczny odrzut części rozruchowych
   • Odkładanie części do kontroli jakości
   • Pobieranie insertów i umieszczanie w formie wtryskowej
   • Pobieranie i układanie przekładek
   • Automatyczne pakowanie
   • Gratowanie / znakowanie wyprasek
   • Inne