jednostka wtryskowa
CEL SZKOLENIA
 • Pracownik zna budowę układu plastyfikacji i poprawnie identyfikuje jego podzespoły
 • Jest w stanie dobrać odpowiedni zespół dozowania do wymagań procesu
 • Zna geometrię ślimaka i jest w stanie praktycznie wykorzystać te informacje w celu dobrania optymalnych warunków przetwórstwa
 • Pracownik zna różne metody czyszczenia układu plastyfikacji i w zależności od potrzeby stosuje odpowiednią procedurę
 • Zna mechanizmy zużycia jednostki dozowania, dzięki temu dokonuje poprawnych analiz w celu przeciwdziałania zużyciu
 • Jest świadomy wpływu dodatków do tworzyw na stopień zużycia
 • Potrafi dobrać urządzenia pomiarowe, wykonać kontrolę zużycia cylindra i ślimaka oraz zakwalifikować go do dalszej pracy lub naprawy/wymiany
 • Wykonuje test sprawności końcówki ślimaka bez jej demontażu
 • Identyfikuje błędy w obszarze głowicy/dyszy wtryskowej i potrafi je usunąć
KADRA DOCELOWA
 • Pracownik Utrzymania Ruchu
 • Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
 • Elektryk
 • Inżynier
 • Technolog
CZAS TRWANIA
 • 1 dzień / 7h
TYP SZKOLENIA
 • Szkolenie otwarte / zamknięte
TERMIN SZKOLENIA
 • Do ustalenia
MIEJSCE SZKOLENIA
 • Do ustalenia
W RAMACH SZKOLENIA
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • Skrypt szkoleniowy
 • Bezpłatna konsultacja z trenerem do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia
 • Dostęp do kalkulatora po zalogowaniu na stronę ascons.pl. Kalkulator umożliwia obliczenie stopnia zużycia z informacją o dalszych krokach jakie należy podjąć
CENA SZKOLENIA
 • Oferta indywidualna
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Budowa i zasada działania układu plastyfikacji

Ślimak – budowa i przykładowe konstrukcje

   • Uniwersalny
   • Mieszający
   • Barierowy
   • Specjalny
   • Powłoki PVD – co to jest i w jakim celu je stosujemy

Końcówka ślimaka – zasada działania, budowa i rodzaje

   • Pierścieniowa
   • Kulowa
   • PVC
   • Inne

Dysza wtryskowa – rodzaje i zasady doboru

   • Rodzaje zakończeń końcówek dysz dedykowane do konkretnych materiałów
   • Dysze mieszające – budowa i zastosowanie
   • Dysze filtrujące – budowa i zastosowanie
   • Dysze zamykane – budowa i zastosowanie
   • Dobór średnicy i przykłady szybkiego pomiaru
   • Promień dyszy – dobór i pomiar

Geometria ślimaka

   • Parametry definiujące
   • Stosunek L/D
   • Profil ślimaka
   • Głębokość kanału
   • Stopień sprężania
   • Kąt Helisy
 1. Tabela wytycznych dotyczących konstrukcji ślimaków wtryskowych
 2. Grzałki – rodzaje, budowa i zalecenia
 3. Termopary
  • Zasada działania termopary
  • Rodzaje termopar
  • Starzenie, awarie
 4. Maty izolacyjne
  • Budowa i działanie
  • Czy faktycznie się opłaca je stosować?
 5. Montaż i demontaż elementów zespołu plastyfikacji
 6. Zużycie układu plastyfikacji
  • Rodzaje i mechanizmy zużycia
  • Wpływ dodatków na zużycie
  • Wpływ parametrów procesu na uszkodzenia i zużycie
  • Charakterystyczne oznaki zużycia ślimaka
 7. Kontrola i pomiar zużycia jednostki wtryskowej
  • Sprzęt pomiarowy
  • Pomiar cylindra
  • Pomiar ślimaka
  • Metody weryfikacji sprawności końcówki ślimaka
  • Metody naprawy
  • Kiedy naprawiać?
  • Tabela z tolerancjami prześwitu
 8. Zmiany koloru lub tworzywa – przykładowe procedury