Ustawianie procesu wtrysku
CEL SZKOLENIA
 • Pracownik rozpoznaje grupy tworzyw oraz potrafi przedstawić ich własności
 • Posługuje się kartą techniczną tworzywa, prawidłowo interpretuje zapisy z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich wykorzystania
 • Zna budowę wtryskarki oraz wpływ tej budowy na prowadzenie procesu wtryskiwania
 • Pracownik zna budowę formy oraz jej układy funkcjonalne mające bezpośredni wpływ na ustawianie procesu wtryskiwania
 • Programuje nastawy temperatur z wykorzystaniem wiedzy na temat tworzywa
 • Poprawnie interpretuje kluczowe parametry procesu wtrysku
 • Metodycznie ustawia proces wtrysku mając na uwadze ostateczną jakość produktu oraz ekonomię produkcji
 • Wykorzystuje parametry wynikowe do przewidywania problemów w procesie wtrysku
 • Umiejętnie wpływa na proces skurczu w celu jego optymalizacji
 • Identyfikuje wady wyprasek oraz zapobiega ich występowaniu poprzez usuwanie przyczyn występowania
 • Jest świadomy kosztów produkcji i efektywnie ustawia parametry procesu w celu obniżenia zużycia energii
KADRA DOCELOWA
 • Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
 • Inżynier Procesu
 • Technolog
 • Pracownik Utrzymania Ruchu
 • Elektryk
 • Inżynier ds. Jakości
 • Specjalista ds. Jakości
 • Kontroler jakości
 • Pracownik Narzędziowni
CZAS TRWANIA
 • UPW-P - 2 dni / 14h
 • UPW-Z - 1 dzień / 7h
TYP SZKOLENIA
 • Otwarte - terminy i miejsce podane poniżej (ilość miejsc ograniczona)
 • Zamknięte - proszę o kontakt
MIEJSCE I TERMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH
 • UPW-P:
  • Łódź 9.2024 - trwają zapisy
  • Wrocław 10.2024 - trwają zapisy
 • UPW-Z:
  • Łódź 9.2024 - trwają zapisy
  • Wrocław 10.2024 - trwają zapisy
W RAMACH SZKOLENIA
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • Skrypt szkoleniowy
CENA SZKOLENIA
 • Szkolenia otwarte
  • UPW-P - 1890 zł netto (+23% VAT) / 2 dni
  • UPW-Z - 1290 zł netto (+23% VAT) / 1 dzień
 • Szkolenia zamknięte
  • Oferta indywidualna

UPW-P POZIOM PODSTAWOWY

 1. Tworzywa sztuczne
  • Praktyczne wyjaśnienie definicji tworzyw sztucznych
  • Podział tworzyw sztucznych
  • Właściwości wybranych materiałów z uwzględnieniem praktycznego zastosowania
  • Wskaźnik szybkości płynięcia jako cecha charakterystyczna
  • Przygotowanie surowca do wtrysku
  • Karta techniczna surowca (przydatne informacje i ich wykorzystanie w procesie)
 2. Kluczowe elementy gniazda produkcyjnego
  • Wtryskarka (m.in. budowa i zasada działania układu plastyfikacji, rodzaje i zasada działania zespołu zamykania)
  • Forma wtryskowa (budowa i wpływ konstrukcji na jakość wyrobu)
  • System chłodzący (klucz do efektywnej produkcji)
  • Dystrybucja tworzywa
 3. Ustawianie procesu wtrysku
  • Zasady ustawiania temperatur (forma wtryskowa, układ plastyfikacji, grzane kanały)
  • Plastyfikacja (programowanie objętości, szybkości dozowania i przeciwciśnienia, zastosowanie i ustawienia dekompresji)
  • Wtryskiwanie (nastawy prędkości, profilowania wtrysku oraz ciśnienia ograniczającego)
  • Punkt przełączenia (zasady programowania, zalety i wady dostępnych metod)
  • Docisk (zasady programowania ciśnienia i czasu)
  • Czas chłodzenia (wstępne nastawy i optymalizacja)
  • Poduszka resztkowa (m.in. optymalna wielkość, parametry wpływające na jej stabilność)
  • Parametry wynikowe (kluczowe parametry do nadzorowania i zasady programowania tolerancji)
  • Interpretacja krzywych ciśnienia i prędkości wtrysku
  • Skurcz wyrobów wtryskiwanych (rodzaje, znaczenie i optymalizacja)
 4. Wady wyprasek
  • Identyfikacja wad
  • Przyczyny występowania
  • Zapobieganie

UPW-Z POZIOM ZAAWANSOWANY

 1. Tworzywa sztuczne
  • Uniepalniacze (wady, zalety, klasy uniepalnienia i wpływ na proces)
  • Włókna i kulki szklane (zastosowanie, oddziaływanie na produkcję, dobre praktyki)
 2. Wtryskarka i forma wtryskowa
  • Siła zwarcia formy (m.in. obliczanie optymalnej wartości, wpływ siły na konstrukcję wtryskarki i formy) - ćwiczenia
  • Ślimak i końcówka ślimaka jako elementy kluczowe w procesie wtrysku (zasady doboru, podstawowe przyczyny zużycia)
  • Wyznaczanie czasu zamknięcia przewężki w układach zimno-kanałowych oraz zasady postępowania dla układów gorąco-kanałowych
  • Statyczna i dynamiczna kontrola zaworu zwrotnego (przykładowe obliczenia i interpretacja wyników) - ćwiczenia
  • Pomiar ciśnienia w formie i jego wykorzystanie przy ustawianiu procesu
 3. Parametry procesu
  • Szybkość ścinania w fazie wtrysku i jej wpływ na proces
  • Chłodzenie i wpływ liczby Reynoldsa na efektywność odbioru ciepła
  • Temperatura odkształcenia cieplnego jako klucz efektywnego czas chłodzenia
  • Profilowanie docisku
  • Czas przebywania tworzywa w cylindrze (minimalne i maksymalne czasy oraz wytyczne do obliczenia) - ćwiczenia
 4. Efektywność energetyczna produkcji wtryskowej
  • Obliczanie i klasyfikacja jednostkowego zużycia energii
  • Przegląd i ocena wpływu parametrów na efektywność energetyczną
  • Zalecenia i dobre praktyki obniżające zużycie energii