DOSTĘPNE BLOKI SZKOLENIOWE

Wady Wyprasek – szkolenie i warsztaty praktyczne

Technologia Grzanych Kanałów

Ustawianie procesu wtrysku

Przygotowanie tworzywa do wtrysku

Jednostka plastyfikacji

Skurcz i Deformacja

Programowanie robotów Wittmann R7 / R8 / R9

Programowanie robotów Krauss Maffei MC6

SMED na wtryskowni

FMEA WG AIAG&VDA - dla branży PTS