Wady wyprasek warsztaty przyczyny powstawania jak usuwać
CEL SZKOLENIA
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami wad wyprasek
 • Identyfikacja wad w procesie produkcyjnym
 • Doskonalenie umiejętności usuwania wad w wyrobach
 • Podniesienie świadomości dotyczącej jakości wyprasek i jej znaczenia dla klienta
 • Wspólna analiza wad wyrobów na podstawie dostarczonych przykładów przez uczestników szkolenia i warsztatów
KADRA DOCELOWA
 • Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
 • Inżynier Procesu
 • Technolog
 • Inżynier Jakości
 • Kontroler Jakości
 • Pracownik Utrzymania Ruchu
 • Narzędziowiec
CZAS TRWANIA
 • 2 dni / 14h
TYP SZKOLENIA

Szkolenie z prezentacją multimedialną + warsztaty z analizą wad wyprasek na podstawie dostarczonych przykładów przez uczestników szkolenia oraz udostępnionych przez ASCONS.

 • Otwarte
 • Zamknięte
W RAMACH SZKOLENIA
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • Skrypt szkoleniowy
CENA SZKOLENIA
 • Szkolenie otwarte: 1950 zł netto (+23% VAT) / 2 dni
 • Szkolenie zamknięte: oferta indywidualna na zapytanie
PROGRAM SZKOLENIA I WARSZTATÓW
 1. Szkolenie:
  • Rodzaje wad wyprasek i ich charakterystyka
  • Przykłady wad na rzeczywistych wypraskach z różnych gałęzi przemysłu
  • Przyczyny powstawania wad wyprasek
  • Zjawiska, które wpływają na jakość produkowanych części
  • Techniki kontrolowania jakości podczas produkcji wyprasek
  • Praktyczne ćwiczenia w identyfikowaniu wad
  • Sposoby usuwania wad części wtryskiwanych
 2. Warsztaty*:
  • Uczestnicy będą mieli okazję praktycznie ćwiczyć rozpoznawanie różnych rodzajów wad na próbkach wyprasek
  • Omówimy nazewnictwo oraz poprawnie je sklasyfikujemy
  • Uczestnicy wspólnie przeanalizują przypadki powstawania wad wyprasek
  • Zidentyfikują potencjalne źródła problemów i omówią strategię eliminacji przyczyn
  • Grupowa analiza i dyskusja nad tym, jak można było uniknąć tych wad lub jak można je skutecznie usunąć
  • Wspólna sesja, w której uczestnicy podzielą się swoimi obserwacjami i wnioskami z warsztatów
  • Omówienie, jak zdobyta wiedza może być zastosowana w praktyce w miejscu pracy
*na przykładzie wad wyprasek kursantów oraz udostępnionych przez ASCONS.