Technologia grzanych kanałów
CEL SZKOLENIA
 • Zapoznanie z technologią grzanych kanałów w formach wtryskowych
 • Poznanie budowy i fachowej nomenklatury stosowanej przy pracy z grzanymi kanałami
 • Nabycie umiejętności obsługi i serwisowania grzanych kanałów w celu wydłużenia eksploatacji
 • Poprawne wykonywanie pomiarów diagnostycznych
 • Eliminacja wad wyprasek związanych z eksploatacją grzanych kanałów
 • Poprawne uruchamianie systemu, łatwiejsza zmiana tworzywa lub koloru
KADRA DOCELOWA
 • Ustawiacz Maszyn Wtryskowych
 • Inżynier Procesu
 • Technolog
 • Pracownik Utrzymania Ruchu
 • Elektryk
 • Narzędziowiec
 • Mechanik
CZAS TRWANIA
 • 1 dzień / 7h
TYP SZKOLENIA
 • Otwarte
 • Zamknięte
W RAMACH SZKOLENIA
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • Skrypt szkoleniowy
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wprowadzenie do technologii grzanych kanałów
 2. Budowa systemu GK
  • Dysze
  • Rozdzielacze
  • Elementy sterujące
  • Gorąca połówka
 3. Analiza kosztowa
 4. Elementy grzewcze
 5. Pomiar i kontrola temperatury systemu grzewczego
 6. Połączenia i przewody zasilające do systemów gorąco-kanałowych
  • Złącza
  • Przyporządkowanie styków
  • Numeracja stref grzewczych
 7. Zagadnienia projektowe grzanego kanału
 8. Mechanika i działanie gorących kanałów
  • Procedura rozruchowa
  • Zmiana materiału i koloru
  • Rozszczelnienie grzanego kanału
  • Dysze zamykane
 9. Warunki odbiory form wtryskowych z grzanymi kanałami
 10. Przyczyny korozji i zużycia
 11. Serwisowanie grzanych kanałów
 12. Możliwości wykorzystania technologii GK
 13. Typowe wady wyrobów wtryskiwanych związane z eksploatacją grzanych kanałów