Napełniacze tworzyw sztucznych

Napełniacze tworzyw sztucznych wprowadza się w celu polepszenia właściwości:

  • mechanicznych,
  • cieplnych,
  • obniżenia ceny gotowego wyrobu.

Niektóre z napełniaczy nadają tworzywom specjalne właściwości, jak np.:

  • mniejszą palność,
  • podwyższoną odporność termiczną,
  • przewodnictwo cieplne,
  • wysoki lub niski współczynnik tarcia,
  • trwałość kształtu.

Wpływ napełniaczy i minerałów na właściwości tworzyw sztucznych przedstawia Rysunek 1.

Napełniacze tworzyw sztucznych
Rysunek 1: Wpływ napełniaczy i minerałów wzmacniających na obraz właściwości tworzyw sztucznych, (źródło: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 2000).

Napełniacze tworzyw sztucznych mogą występować jako materiały nieorganiczne jak i organiczne o różnym stopniu rozdrobnienia.

Rodzaj i strukturę substancji pomocniczych można przedstawić za pomocą skrótów wg normy DIN 7723 (Rysunek 2, Rysunek 3).

rodzaj i struktura napełniaczy
Rysunek 2: Skróty nazw substancji pomocniczych w zależności od rodzaju i struktury, (źródło: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 2000).
skróty napełniaczy
Rysunek 3: Skróty nazw mieszanin polimerowych uwzględniające napełniacze hybrydowe i ilości składników, (źródło: Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. Warszawa: WNT, 2000).

Napełniacze inertne (wypełniacze) – zwiększają masę i objętość kompozycji polimer-napełniacz i obniżają jej cenę – najczęściej przy pewnym spadku właściwości.

Napełniacze aktywne (wzmacniacze) – powodują poprawę określonych własności mechanicznych i/lub fizycznych.

W celu identyfikacji użytej substancji, na gotowych wyrobach stosuje się rozszerzenie nazwy użytego polimeru o jego wypełnienie (Rysunek 4).

oznaczenia na wypraskach
Rysunek 4: Identyfikacja napełniaczy na gotowych wyrobach.

Jak widać, napełniacze nie grają roli, tylko i wyłącznie rozcieńczalników stosowanych w celu zmniejszenia zużycia polimeru i/lub zmniejszenia kosztów produkcji wyrobów, ale służą również do poprawy ich własności o których pisałem na wstępie.

Zachęcam Cię również do zapoznania się z wpisem na temat udarności.

1 komentarz do “Napełniacze tworzyw sztucznych

  1. Pingback: Prędkość dozowania - ASCONS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *