Druk tamponowy – awaria maszyny

Wyroby z tworzyw sztucznych już od dawna poddawane są różnym technikom zdobienia w celu naniesienia przeróżnych informacji lub po prostu nadaniu efektu wizualnego, podnoszącego walory estetyczne.

Jedną z takich metod jest technologia druku tamponowego, który polega na przenoszeniu farby z tzw. „kliszy” na powierzchnię przedmiotu za pomocą tamponu. Efekt przenoszenia farby jest związany ze zmianami jej lepkości na skutek odparowania rozcieńczalnika.

Drukarki tamponowe jak każda maszyna ulegają awarii. Jedną z takich niesprawności przedstawia poniższy film:

Problem polega na zatrzymaniu się siłownika dociskającego tampon do elementu osadzonego w leżni i zatrzymaniu procesu tamponowania.

W tym przypadku ręczne sterowanie siłownikiem było niemożliwe – brak reakcji. Nic nie pomogło również wyłączenie i ponowne włączenie maszyny, które co prawda pozwoliło uruchomić proces ponownie ale
z identycznym skutkiem.

Zdjęcie obudowy z tylnej części maszyny pozwoliło dotrzeć do siłownika na którym osadzony był czujnik skrajnego, górnego położenia (Rysunek 1).
Uwagę może budzić fakt, iż siłownik jest wysunięty, czyli w skrajnym dolnym położeniu, a czujnik wskazuje skrajne, górne położenie.

siłownik docisk tampodruk
Rysunek 1: Widok siłownika po zdjęciu obudowy.

W celu kontroli poprawności działania czujnika został on wykręcony z rowka obudowy siłownika. Niestety po wykręceniu lampka kontrolna nie zgasła, co sugerowało jego uszkodzenie (Rysunek 2).

czujnik
Rysunek 2: Działanie czujnika po jego demontażu.

Kontaktron, o którym mowa powyżej, wykrywa pozycję bez potrzeby fizycznego zetknięcia z ruchomym zespołem pod wpływem pola magnetycznego.

Budowę kontaktronu przedstawia Rysunek 3.

kontaktron
Rysunek 3: Budowa kontaktronu [Czujniki kontaktronowe w automatyce. Elektronika Praktyczna 1/2006]
W hermetycznej, szklanej kapsule znajdują się styki z materiału ferromagnetycznego. Wewnątrz kapsuły panuje próżnia lub umieszczony jest gaz obojętny.
Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego styki przyciągają się
i zwierają.
Przykładowy wykres zmian indukcji pola magnetycznego w kanałku siłownika przy przesuwaniu tłoczyska przedstawia Rysunek 4.

siłownik
Rysunek 4: Rozkład indukcji pola magnetycznego w kanałku siłownika [Piotr Czajka, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom]
Czujnik zdemontowany posiadał zwarcie i tym samym przestał spełniać swoje zadanie.
Wymiana czujnika na nowy pozwoliła wznowić produkcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *